Kaya bahçeleri; bahçenizin güzelliğini sadeliğiyle ön plana çıkarmak için en iyi yapılardır. Bu tür bahçelerin yapımındaki amaç, mevcut bahçenizi monotonluktan kurtarmak, daha doğal bir hava yaratmak ve sadeliğiyle gözlerinizi ve ruhunuzu dinlendirmektir. Bahçenizin bir köşesinde, ortasında; kısacası herhangi bir yerinde bulanabilirler.

Kaya bahçeleri yaparken dikkat edilecek önemli unsurlar, kayaların çeşidi ve boyutu, bitkilerin seçimi ve altyapının düzenlenmiş olmasıdır. Kayaların çeşidi belirlenirken çalışılacak yerin toprak özelliklerine dikkat edilmelidir. Kaya toprakla ne kadar uyumlu gözükürse o kadar doğallık yansıtır. Ayrıca belirlenen amaca yönelik olarak kullanılacak kayaların boyutu da bir o kadar önemlidir. Boyutlar bahçenin düzenleneceği alan göre seçilmelidir. Böylece alanda peyzaj açısından bir çirkinlik yaşanmaz. Kayaları düz şekillerde seçmek yerine daha oval yapıda seçmek görselliği de muazzam şekilde etkileyecektir.

Kaya bahçeleri yapımında dikkat edilecek unsurlardan birisi de bitki seçimidir. Bitki seçimi yaparken öncelikle sade bitkiler seçilmelidir. Kullanılacak bitkiler kayaların görselliğini engellemeyecek şekilde olmalıdır. Ayrıca kayalara uyumu ve kayaları tamamlama özellikleri de göz önünde bulundurulup uygun şekilde düzenlenmelidir. Kayalara uyumunun yanı sıra, dikilecek toprağın yapısına ve bölgenin iklimsel özelliklerine uygun bitkiler seçmek en uygunu olacaktır. Ayrıca kaya bahçelerine has onlarla bütünleşen bitki türlerini bulmakta firmamız size kolaylık sağlayacaktır.

Kaya bahçelerinin altyapı çalışmaları da bir hayli önemlidir. Altyapı çalışmalarında dikilecek bitkilere uygun alanlar oluşturma ve bu bitkilerin su ve zirai ilaç ihtiyaçlarını rahat karşılama göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca kaya bahçeleri tasarlarken yapılacak yer görsellik açısından önem teşkil etmektedir. Örneğin kaya bahçenizi su olan bir yere ya da bahçenizin girişine yapmak en uygunu olacaktır. Yapacağınız yerin de hafif eğimli olması kaya bahçesinin güzelliğinin kesintiye uğramadan gözlenebilmesi açısından son derece önemlidir.

Firmamız kaya bahçesi yapımında sizlere her türlü kolaylığı sağlayarak, bahçenizi en doğal şekilde tasarlamada yardımcı olacaktır. Kaya bahçeleri yapımında profesyonel çözümler bulmak için bizimle irtibata geçiniz.