Firmamızın temel taşını oluşturan peyzaj işlerinin yapımını sağlayan kişilerdir peyzaj mimarları. Daha geniş bir tanımıyla, alan tasarımı, planlaması ve uygulamasını, yeterli bilgi düzeyi sayesinde doğa ve tasarım kavramlarını harmanlayarak bilim, sanat ve mühendislik alanlarıyla bir araya getirerek yapan kişilerdir.

Peyzaj mimarlığı deyince aklımıza ilk gelen kavramlar, doğa, tasarım ve planlama olmalıdır. Bu üç kavramın harmanlanmasıyla oluşan alanlar peyzaj mimarisinin eserlerini oluşturmaktadır.  Peyzaj mimarları bahçe, park, yerleşim alanları, ticari merkezler vb. gibi birçok alan oluşumunda ve doğadaki yerini belirlemede çözümler üretir. Bu görevinin yanı sıra bir diğer görevi, doğada bulunan su rezervleri, maden yatakları, yer altı zenginlikleri gibi insanlar tarafından zarar görmüş kaynakları da korumak ve onarmak için çeşitli önlemler almaktır.
Peyzaj mimarları ellerinde bulunan materyalleri en iyi şekilde kullanarak ortaya çok iyi mekanlar çıkarabilir. Bu mekanların çeşitliliği ve özgünlüğü tamamen peyzaj mimarının hayal gücüne kalmıştır. Unutmayalım ki peyzaj mimarının temel görevi alanlar tasarlamaktır. Tasarım işi içinde geniş bir yaratıcı düşünme becerisi gereklidir.

Peyzaj mimarları bir alanı tasarlarken birçok farklı meslek grubuyla çalışır. Alana inşa edilecek bir bina için inşaat mühendisi ve mimarlarla, dikilecek bitkiler için ziraat mühendisleriyle, alt yapı ve zemin çalışmaları için jeoloji mühendisleriyle çalışması gereklidir. Bu örnekleri çoğaltmak mümkündür.

İyi bir peyzaj mimarı sanatsal ve yaratıcı düşünme yetisinin yanı sıra, iyi derecede fizik, botanik vb gibi pozitif ilimlerin de bilgisine sahip olmalıdır. Gerek doğal, kültürel ve sosyo-ekonomik çevreye ilişkin verilerin analizlerine ve değerlendirilmelerine dayalı peyzaj planlama çalışmaları, gerekse sağlıklı sürdürülebilir ve görsel kalitesi yüksek yaşam çevresi yaratmayı amaçlayan yapısal ve bitkisel peyzaj tasarımı çalışmaları, peyzaj mimarlığı çalışmalarının temel konularını oluşturmaktadır. Peyzaj mimarları yaklaşık olarak 100 yıldır çevreyi şekillendirmekte bize uygun alanlar tasarlamaktadır.
Peyzaj mimarları iç mekan tasarımları dışında bulunan tüm çevreyi tasarlama yetisine sahip kişilerdir. Firmamız işini iyi bilen, yaratıcı düşünme becerisiyle özgün alanlar tasarlayan, alanında uzman ve deneyimli peyzaj mimarlarına sahiptir. Bu bağlamda istediğiniz alanı tasarlayarak uygulamaya koymak firmamız için profesyonelce yapılan işlerin başında gelir.