Otomatik sulama sistemi nedir

Belli bir elektronik zamanlayıcı yardımı ile bitkilerin ihtiyaç duydukları suyu, zamanında, belli bir zaman aralığında ve belli miktarlarda almasını sağlayan siteme otomatik sulama sistemi diyoruz. Bu sistemde bitkinin gerçek ihtiyacı kadar su verilmiş olur. Bitkilerde sulamadan kaynaklanabilecek zararların önüne geçilmiş olur.

Artık modern bahçecilikte sulama tamamen otomatik sistemlerle yapılmaktadır. Damlama ve yağmurlama sulama şeklinde uygulanır. Yüzey alanların spreylemesi şeklinde yapılan yağmurlama sulama fıskiye başlıklar yardımı ile yapılmaktadır. Basınç kaynağına ve alanın büyüklüğüne göre değişen yağmurlama sulama yöntemi peyzaj alanlarında daha çok çim alanların sulanmasında kullanılır. Damlama sulama yöntemi damlama boruları yardımı ile suyun direk ihtiyaç duyulan kök bölgesine verilmesini sağlar. Bu sayede beklenen maksimum fayda elde edilir. Buharlaşma daha az olur. Bitki daha fazla suyu daha düzenli bir şekilde almış olur. Yine damlama yönteminde de basınç kaynağı damlama çapı hat uzunluğu sulanacak alanın büyüklüğünde etkili olur. Peyzajda damlama yöntemi genelde tekli bitki yetiştiriciliğinde, fidan, ağaç, çiçek ve süs çalılarının yetiştirilmesinde kullanılır. Birçok hastalığın önüne geçmek için ideal bir sulama yöntemidir. Seralarda kolayca uygulanabilir.

Modern peyzajda damlama ve yağmurlama sulama yöntemleri birlikte kullanılırlar. Esasında bu yöntemler artık tarımda yoğun olarak kullanılmaktadır. Her geçen gün daha karmaşık hava ve iklim olaylarına karşı cevap verebilen timerler geliştirilmekte ve dünyada çok hızlı gelişen bir sektöre dönüşmüş durumdadır.

Aslında kısıtlı su kaynakları ve artan dünya nüfusu düşünüldüğünde, otomatik sulama sistemleri; gelecekte dünyanın daha çok üzerinde çalışacağı bir sektör olarak karşımıza çıkmaya devam edecektir.

Bahçelerimizin hiçbir yerini atlamadan hiçbir bitkiyi sulamadan geçmeyecek olan tek sistemdir otomatik sulama sistemi. Daha ekonomik su tüketimi sağlar, daha az suyla daha çok verim alınır ve sulamadan kaynaklanan birçok mantari hastalığın önüne geçilmiş olur. Artık otomatik sulama sistemleri parkların, özel bahçelerin, bitki yetiştiriciliğinin hatta tarımın vazgeçilmezidir.