Bahçe Sulama

Bahçe sulama işlemi bitkilerinizin hayatını sürdürebilmesi ve daha verimli hale gelmesi açısından gerekli bir işlemdir. Bu işlem doğru zamanlarda, doğru oranlarda ve doğru kişilerce yapılmalıdır. Bildiğimiz gibi susuzluk bitkiler için her ne kadar öldürücüyse, aşırı sulama da bir hayli öldürücü özelliktedir.

Günümüzde kullanılan belli başlı 5 çeşit sulama yöntemi sıralayabiliriz. Bunlar;

  1. Salma yoluyla sulama yöntemi
  2. Yağmurlama sulama yöntemi
  3. Damla ile sulama yöntemi
  4. Toprak altı sulama yöntemi
  5. Mini sprink yöntemi ile sulama yöntemi

Bu beş farklı yöntem günümüzde en çok kullanılan yöntemlerdir. Bu yöntemlerden kısa bahsedecek olursak;
Salma yoluyla sulama yöntemi sulama işlemlerinin gelişmemiş, işgücü ve suyun bol olduğu bölgelerde gelişmiştir. Bu yöntem suyun çok fazla harcanmasına ve toprağın veriminin azalmasına yol açmaktadır. Bu nedenle modern tarımda kullanılması önerilmemektedir.

Yağmurlama yoluyla sulama yöntemi, bir makineden dağıtılan suyun borular vasıtasıyla sulanacak alana dağıtılması ve boruların uç kısmında bulunan özel aparatlara makine tarafından basınç uygulanarak suyun, yağmur damlalarına benzer, yüzeye dağıtılması şeklindedir. Bu yöntem ile suyun tasarrufu sağlanmaktadır. İş gücünden de büyük ölçüde tasarruf edilmektedir. Ayrıca toprak verimi açısından da uygun bir sistemdir.

Damla ile sulama yöntemi ile su yaygın boru ağı aracılığı ile her bitkiye kadar götürülür. Toprak yüzeyine veya yüzeyin hemen altına yerleştirilen küçük bir aparat yardımıyla arıtılmış suyu toprak yüzeyine veya içerisine veren bir sistemdir. Bu sistemde kullanılan basınç yağmurlama siteminde kullanılan basınca göre daha azdır.

Toprak altı sulama yöntemi, suyun torağın altına yapay yollarla iletilmesi ile direk köke ulaşarak buradaki su dengesini sağlaması sistemidir. Bu yöntem kullanılırken su seviyesi iyi ayarlanmalıdır.

Mini sprink yöntemi ise damla ve yağmurlama yöntemlerinin arasında bir yöntemdir. Damla yönteminde olduğu gibi su borularla hemen hemen bahçenin her bölgesine ulaştırılır. Boruların ucuna takılan, yağmurlama sisteminde kullanılana göre daha küçük bir aparat sayesinde bahçenin her bölgesine yağmurlama tarzı bir sistem ile sulama uygulanır.

Yukarıda görüldüğü gibi, bahçe sulama işlemi uzman kişilerce bilgilendirilerek yapılmalıdır. Harcadığınız tüm emekler yanlış sulama sonucu bir anda sıfıra düşebilir. Bu nedenle firmamız size profesyonel anlamda bahçe sulama hizmeti vermektedir. Bahçe sulama işleminizi bitki ve toprağınıza en uygun şekilde çözelim…